SSDV


ST-enkät 2021


Tack för att du svarar på enkäten för 2021.


Fråga 1 *


Jag har:

ST-tjänst

Vik


Fråga 2 *


År för läkarlegitimation:


Fråga 3 *


Är du disputerad?

Ja

Nej

Håller på med min avhandling men är ännu inte klar


Fråga 4 *


Har du annan specialistutbildning?

Ja

Nej


Fråga 5


Om ja, fyll i vilken:


Fråga 6 *


Hur många månader har du tjänstgjort på dermatovenereologisk enhet?


Fråga 7 *


Hur många år planerar du sammanlagt tjänstgöra på dermatovenereologisk enhet innan du ansöker om specialistbevis?

2,5 år

3 år

4 år

Fler än 4 år


Fråga 8 *


Tjänsten påbörjad år:


Fråga 9 *


I vilken region jobbar du?


Fråga 10 *


I vilken regi drivs din klinik?

Offentlig

Privat


Fråga 11 *


Vilken typ av sjukhus/storlek på klinik jobbar du på

Universitetssjukhus

Region/länssjukhus

Öppenvårdsmottagning utanför sjukhus


Fråga 12 *


Behöver du tjänstgöra på annan dermatovenereologisk enhet för att fullborda din ST?

Ja

Nej


Fråga 13


Om du svarade JA på föregående fråga, inom vilka områden tjänstgjorde du då?

STI

Laser

Operation

Hudavdelning

Högspecialiserad hudsjukvård – mottagning

Öppenvårdsmottagning

Annat

STI

Laser

Operation

Hudavdelning

Högspecialiserad hudsjukvård – mottagning

Öppenvårdsmottagning

Annat


Fråga 14 *


Servar din klinik andra sjukhusspecialiteter genom ex jour-/konsulverksamhet eller bedömning av inneliggande patienter inom annan specialitet?

Ja

Nej


Fråga 15


Om du svarade JA på föregående fråga, ingår ST-läkarna i denna tjänstgöring?

Ja

Nej


Fråga 16 *


Beräknad färdig specialist, år:


Fråga 17 *


Jag har skriftligt ST-kontrakt: 

Ja

Nej


Fråga 18 *


Jag har personlig handledare:

Ja

Nej


Fråga 19 *


Handledarträffar, frekvens:

1g/v

varannan v

1g/mån

1-2g/termin


Fråga 20 *


Finns tid avsatt för självstudier?

Ja

Nej


Fråga 21


Om ja på förra frågan, hur många tim/veckan?


Fråga 22 *


Sidotjänstgöring inom annan speciallitet, ej dermatovenereologi, planerad, antal månader, ange vilka


Fråga 23 *


Jag har gått följande ST-kurser:

Tumör

Bensår

Gränsområdesdermatologi

Dermatopatologi

Yrkesdermatologi

STD

Psoriasis

Pediatrisk dermatologi

Global dermatologi

Annan

Ingen kurs


Fråga 24 *


Jag önskar gå följande kurser:  

Tumör

Bensår

Gränsområdesdermatologi

Dermatopatologi

Yrkesdermatologi

STD

Psoriasis

Pediatrisk dermatologi

Global dermatologi

Annan


Fråga 25 *


Vem/vilka planerar Din översiktsplan:

Du själv

Handledaren

Studierektor

Verksamhetschef

Schemaläggare

Annan (ange på nästa fråga)


Fråga 26


Om du angivit annan på förra frågan, var god specifiera:


Fråga 27 *


Jag är forskarregistrerad:

Ja

Nej


Fråga 28 *


Finns tillgång till handledare med forskarutbildning:

Ja

Nej


Fråga 29 *


Har Du inplanerad ledarskapsutbildning:

Ja

Nej


Fråga 30 *


Finns planerad avsatt tid för projektarbete:

Ja

Nej


Fråga 31


Om ja, på förra frågan, var god specifiera hur många veckor (endast siffror):


Fråga 32 *


Har Du planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård: 

Ja

Nej


Fråga 33


Om nej på föregående fråga, upplever du att du genom lokala lösningar i den region där du gör ST ändå kan nå målet att kunna handlägga patienter som kräver slutenvård pga svår dermatovenereologisk sjukdom?


Fråga 34 *


Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren?
Är du är osäker kan du gå in på länken för at se mär din klinik senast blev inspekterad: https://ssdv.se/utbildning/spur/spur-kontrollerade-kliniker

Ja

Nej


Fråga 35


Om nej på förra frågan, när var det senast, årtal:
Är du är osäker kan du gå in på länken för at se mär din klinik senast blev inspekterad: https://ssdv.se/utbildning/spur/spur-kontrollerade-kliniker


Fråga 36 *


Anser Du att det finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dig att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen?

Ja

Nej


Fråga 37


Om nej på förra frågan, specificera nedan:


Fråga 38


Synpunkter till utbildningsgruppen


Fråga 39 *


Intresse av specialistexamen? (Du kan kryssa i flera val)

Ja, den europeiska

Ja, den brittiska

Ja, om det fanns en svensk tentamen

Nej


Fråga 40


Kommentar till Intresse av specialistexamen?


Fråga 41


 Önskemål på ämne inför nästa höstmöte?


Fråga 42 *


Har Covid-19 påverkat din ST?

Ja

Nej


Fråga 43


Om Ja, vänligen kommentera hur:


Fråga 44 *


Ditt namn


Fråga 45 *


E-mail