SSDV


ST-enkät 2020


Tack för att du svarar på enkäten för 2020.


Fråga 1 *


Jag har:

ST-tjänst

Vik


Fråga 2 *


År för läkarlegitimation:


Fråga 3 *


Är du disputerad?

Ja

Nej


Fråga 4 *


Har du annan specialistutbildning?

Ja

Nej


Fråga 5


Om ja, fyll i vilken:


Fråga 6 *


Hur många månader har du tjänstgjort på dermatovenereologisk enhet?


Fråga 7 *


Hur många år planerar du sammanlagt tjänstgöra på dermatovenereologisk enhet innan du ansöker om specialistbevis?

2,5 år

3 år

4 år

Fler än 4 år


Fråga 8 *


Tjänsten påbörjad år:


Fråga 9 *


Universitetssjukhus eller Region/länssjukhus

Universitetssjukhus

Region/länssjukhus


Fråga 10 *


Beräknad färdig specialist, år:


Fråga 11 *


Jag har skriftligt ST-kontrakt: 

Ja

Nej


Fråga 12 *


Jag har personlig handledare:

Ja

Nej


Fråga 13 *


Handledarträffar, frekvens:

1g/v

varannan v

1g/mån

1-2g/termin


Fråga 14 *


Finns tid avsatt för självstudier?

Ja

Nej


Fråga 15


Om ja på förra frågan, hur många tim/veckan?


Fråga 16 *


Randutbildning planerad, antal månader, ange vilka: 


Fråga 17 *


Jag har gått följande ST-kurser:

Tumör

Bensår

Gränsområdesdermatologi

Dermatopatologi

Yrkesdermatologi

STD

Psoriasis

Annan

Ingen kurs


Fråga 18 *


Jag önskar gå följande kurser:  

Tumör

Bensår

Gränsområdesdermatologi

Dermatopatologi

Yrkesdermatologi

STD

Psoriasis

Annan


Fråga 19 *


Vem/vilka planerar Din översiktsplan:

Du själv

Handledaren

Studierektor

Verksamhetschef

Schemaläggare

Annan (ange på nästa fråga)


Fråga 20


Om du angivit annan på förra frågan, var god specifiera:


Fråga 21 *


Vem/vilka planerar Din periodplan:

Du själv

Handledaren

Studierektor

Verksamhetschef

Schemaläggare

Annan (ange på nästa fråga)


Fråga 22


Om du angivit annan på förra frågan, var god specifiera:


Fråga 23 *


Jag är forskarregistrerad:

Ja

Nej


Fråga 24 *


Finns tillgång till handledare med forskarutbildning:

Ja

Nej


Fråga 25 *


Har Du inplanerad ledarskapsutbildning:

Ja

Nej


Fråga 26 *


Finns planerad avsatt tid för projektarbete:

Ja

Nej


Fråga 27


Om ja, på förra frågan, var god specifiera hur många veckor (endast siffror):


Fråga 28 *


Har Du planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård: 

Ja

Nej


Fråga 29


Om nej på föregående fråga, upplever du att du genom lokala lösningar i den region där du gör ST ändå kan nå målet att kunna handlägga patienter som kräver slutenvård pga svår dermatovenereologisk sjukdom?


Fråga 30 *


Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren:

Ja

Nej


Fråga 31


Om nej på förra frågan, när var det senast, årtal:


Fråga 32 *


Anser Du att det finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dig att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen?

Ja

Nej


Fråga 33


Om nej på förra frågan, specificera nedan:


Fråga 34


Synpunkter till utbildningsgruppen


Fråga 35 *


Intresse av specialistexamen?

Ja

Nej


Fråga 36


Kommentar till Intresse av specialistexamen?


Fråga 37


 Önskemål på ämne inför nästa höstmöte?


Fråga 38 *


Har Covid-19 påverkat din ST?

Ja

Nej


Fråga 39 *


Om Ja, vänligen kommentera hur:


Fråga 40 *


Ditt namn


Fråga 41 *


E-mail