SSDV


ST-enkät 2019


Tack för att du svarar på enkäten för 2019.


Fråga 1 *


Jag har:

ST-tjänst

Vik


Fråga 2 *


År för läkarlegitimation:


Fråga 3 *


Är du disputerad?

Ja

Nej


Fråga 4 *


Har du annan specialistutbildning?

Ja

Nej


Fråga 5


Om ja, fyll i vilken:


Fråga 6 *


Tjänsten påbörjad år:


Fråga 7 *


Universitetssjukhus eller Region/länssjukhus

Universitetssjukhus

Region/länssjukhus


Fråga 8 *


Beräknad färdig specialist, år:


Fråga 9 *


Jag har skriftligt ST-kontrakt: 

Ja

Nej


Fråga 10 *


Jag har personlig handledare:

Ja

Nej


Fråga 11 *


Handledarträffar, frekvens:

1g/v

varannan v

1g/mån

1-2g/termin


Fråga 12 *


Finns tid avsatt för självstudier?

Ja

Nej


Fråga 13


Om ja på förra frågan, hur många tim/veckan?


Fråga 14 *


Randutbildning planerad, antal månader, ange vilka: 


Fråga 15 *


Jag har gått följande ST-kurser:

Tumör

Bensår

Gränsområdesdermatologi

Dermatopatologi

Yrkesdermatologi

STD

Psoriasis

Annan

Ingen kurs


Fråga 16 *


Jag önskar gå följande kurser:  

Tumör

Bensår

Gränsområdesdermatologi

Dermatopatologi

Yrkesdermatologi

STD

Psoriasis

Annan


Fråga 17 *


Vem/vilka planerar Din översiktsplan:

Du själv

Handledaren

Studierektor

Verksamhetschef

Schemaläggare

Annan (ange på nästa fråga)


Fråga 18


Om du angivit annan på förra frågan, var god specifiera:


Fråga 19


Vem/vilka planerar Din periodplan:

Du själv

Handledaren

Studierektor

Verksamhetschef

Schemaläggare

Annan (ange på nästa fråga)


Fråga 20


Om du angivit annan på förra frågan, var god specifiera:


Fråga 21 *


Jag är forskarregistrerad:

Ja

Nej


Fråga 22 *


Finns tillgång till handledare med forskarutbildning:

Ja

Nej


Fråga 23 *


Har Du inplanerad ledarskapsutbildning:

Ja

Nej


Fråga 24 *


Finns planerad avsatt tid för projektarbete:

Ja

Nej


Fråga 25


Om ja, på förra frågan, var god specifiera hur många veckor (endast siffror):


Fråga 26 *


Har Du planerad tjänstgöring inom dermatologisk slutenvård: 

Ja

Nej


Fråga 27


Om nej på föregående fråga, upplever du att du genom lokala lösningar i den region där du gör ST ändå kan nå målet att kunna handlägga patienter som kräver slutenvård pga svår dermatovenereologisk sjukdom?


Fråga 28 *


Är Din klinik SPUR-inspekterad de senaste 5 åren:

Ja

Nej


Fråga 29


Om nej på förra frågan, när var det senast, årtal:


Fråga 30 *


Anser Du att det finns tillräckliga resurser på Din klinik med goda möjligheter för Dej att uppnå måluppfyllelse enligt nya målbeskrivningen?

Ja

Nej


Fråga 31


Om nej på förra frågan, specificera nedan:


Fråga 32


Synpunkter till utbildningsgruppen


Fråga 33 *


Intresse av specialistexamen?

Ja

Nej


Fråga 34


Kommentar till Intresse av specialistexamen?


Fråga 35


 Önskemål på ämne inför nästa höstmöte?


Fråga 36 *


Ditt namn


Fråga 37 *


E-mail