« Go back

Specialistläkare/LUS inom dermato- venereologi

Date: 2015-05-19
Location: Östersunds sjukhus, Sweden


Arbetsbeskrivning: Arbetsuppgifterna består av mottagningsarbete både inom hud- och könsmottagning. Eventuell slutenvård av hudpatienter sker på infektionsavdelning. Tjänsten kan, beroende på sökandes önskemål, kompetens och erfarenhet, kombineras med chefsledarskap och/eller forskning.

Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse - Tillsvidareanställning

Följande handlingar (vidimerade) skall bifogas:
Meritförteckning
Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen
Bevis på medicine licentiat/disputation och docentur i förekommande fall
Publikationsförteckning: ange tio utvalda publikationer i förekommande fall

Sista ansökningsdag: 2015-06-14

Samtliga ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdagen för att ansökan skall kunna beaktas vid sakkunnigprövningen.

Vill du veta mer: Kontakta enhetschef Anna Olofsson, tfn: 063-15 34 01, anna.5.olofsson@regionjh.se


Please send in CV and application to:

www.regionlj.se