National Societies

Danish Dermatological Society/Dansk Dermatologisk Selskab


Finnish Dermatological Society/Suomen Ihotautilääkäriyhdistys ry


Icelandic Dermatological Society/Félag íslenskra húðlækna


Norwegian Society for Dermatology and Venereology/Norsk Forening for Dermatologi og Venereologi


Swedish Society for Dermatology and Venereology/Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi